Geodynamics integration

Geodynamics integration features

Data gepushed van Officient naar GeoDynamics:

  • (Goedgekeurd) verlof wordt dagelijks doorgestuurd van Officient naar GeoDynamics

Uit te voeren stappen bij Geodynamics alvorens te koppelen

A. Je moet een actief webservices abonnement hebben .

B. Je moet een login hebben met rechten op

  • API: Absences
  • API: Users

Deze beide zaken kan je aanvragen bij de support van Geodynamics

Geodynamics integration pricing

Free integration (included in Officient license)

Geodynamics screenshots

Not using Officient yet? Get started today!

We offer you an intuitive HR-platform and an employee self-service which handles everything from requesting days off to signing contracts.

Try Officient